[Java lista] melyik a gyorsabb?

Verhás István istvan at verhas.com
2010. Jún. 3., Cs, 11:26:34 CEST


Ha m+AOE-r belemegy+APw-nk r+AOk-szletekbe, akkor m+AOk-g n+AOk-h+AOE-ny megjegyz+AOk-s:
1. Ne az Exception-t kapd el hanem a ArithmeticException-t.
2. A p+AOk-ld+AOE-b+APM-l nem der+APw-lt ki, hogy az y Integer vagy esetleg Float vagy
Double. Ut+APM-bbi kett+AVE- eset+AOk-n ugyanis nem okoz sem kiv+AOk-telt sem probl+AOk-m+AOE-t
ha y==0 mivel ott defini+AOE-lt a null+AOE-val val+APM- oszt+AOE-s mindh+AOE-rom lehets+AOk-ges
eredm+AOk-nye. H+AOE-zi feladat, hogy mi+AOk-rt is h+AOE-rom +AOk-s melyik h+AOE-rom az.
Seg+AO0-ts+AOk-g http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=760410
3. +AMk-s k+APw-l+APY-nben is "Chuck Norris can divide by zero"
http://chucknorrisfacts.com/node/101
+APw-dv
vi

istvan.ketler+AEA-lhsystems.com wrote:
>
> Szia,
>
> 
>
> itt egy remek vitalehet+AVE-s+AOk-g, ne hagyjuk elmenni... :)
>
> 
>
> Mi az, hogy vez+AOk-rl+AOk-si szerkezetk+AOk-nt val+APM- haszn+AOE-lat? Ha mondjuk osztani
> akarok, akkor azt felt+AOk-telezem, hogy nem nulla az oszt+APM-. Ezt adott
> esetben le+AO0-rom a szerz+AVE-d+AOk-sben is. Ha m+AOk-gis nulla j+APY-nne, akkor
> mindenf+AOk-l+AOk-t csin+AOE-lhatok.
>
> 
>
> 1.    Nem ellen+AVE-rz+APY-m, +AOk-s legyen a t. felhaszn+AOE-l+APM- probl+AOk-m+AOE-ja a
> bek+APY-vetkez+AVE- kiv+AOk-tel.
>
> 2.    Ellen+AVE-rz+APY-m, +AOk-s ha nulla, dobok egy kiv+AOk-telt.
>
> 3.    Elfogom a kiv+AOk-telt, +AOk-s valamilyen +AOk-rtelmes viselked+AOk-st
> val+APM-s+AO0-tok meg (ami szint+AOk-n le van +AO0-rva a szerz+AVE-d+AOk-sben).
>
> 4.    Egyebek, ami t+APY-bbnyire valamilyen ignor+AOE-l+AOE-st jelent (+AOk-s
> szerintem z+APY-mmel ker+APw-lend+AVE-).
>
> 
>
> Ebb+AVE-l szem+AOk-ly szerint az 1. +AOk-s a 3. a szerintem +AOk-sszer+AXE-. Az els+AVE-
> az+AOk-rt, mert ha a felhaszn+AOE-l+APM- megszegi a szerz+AVE-d+AOk-semet, akkor vessen
> mag+AOE-ra. A harmadik az+AOk-rt, mert ha tudok +AOk-rtelmesen viselkedni
> kiv+AOk-teles esetben is, akkor tegyem azt. Ezzel egy+APw-tt ez a helyzet
> m+AOk-giscsak kiv+AOk-teles. Egyebekben, ha +AOE-lland+APM-an +APY-sszehasonl+AO0-tok, akkor
> az mindig megt+APY-rt+AOk-nik. Ha nem foglalkozom vele +AOk-s ink+AOE-bb a kiv+AOk-telt
> fogom meg, akkor csak a kiv+AOk-teles esetekben t+APY-rt+AOk-nik valami, a
> szok+AOE-sos esetben a lehet+AVE- leggyorsabb m+AXE-k+APY-d+AOk-st v+AOE-lasztottam. Az id+AVE-
> nagyobb r+AOk-sz+AOk-ben teh+AOE-t gyorsabb vagyok, kisebb (+AOk-s kiv+AOk-teles) r+AOk-sz+AOk-ben
> pedig esetleg lassabb. Fontos megjegyezni, hogy a +IBw-valamilyen +AOk-rtelmes
> viselked+AOk-s+IB0- olyan kell legyen, ami j+APM-l megk+APw-l+APY-nb+APY-ztethet+AVE- a szok+AOE-sos
> viselked+AOk-st+AVE-l an+AOk-lk+APw-l, hogy kiv+AOk-telre lenne sz+APw-ks+AOk-g. (Pl. ha a
> f+APw-ggv+AOk-ny az oszt+AOE-s eredm+AOk-ny+AOk-nek abszol+APo-t +AOk-rt+AOk-ke, akkor a null+AOE-val val+APM-
> oszt+AOE-s eset+AOk-n t+AOk-rjek vissza negat+AO0-v sz+AOE-mmal. Norm+AOE-l oszt+AOE-s eset+AOk-n
> t+AOk-rjek vissza mondjuk MAXINTtel. L+AOk-nyeg, hogy a user meg tudja
> k+APw-l+APY-nb+APY-ztetni a szok+AOE-sos +AOk-s a nem szok+AOE-sos lefut+AOE-st +IBM- ha ezt akarja.)
>
> 
>
> A m+AOE-sodiknak semmi +AOk-rtelme; ha minden+AOE-ron ki akarom eg+AOk-sz+AO0-teni a
> kiv+AOk-telt, akkor jobb elfogni az eredetit, +AOk-s cause-k+AOk-nt odaadni a
> saj+AOE-t kiv+AOk-telemnek.
>
> 
>
> Mindez nyilv+AOE-n akkor igaz, ha a saj+AOE-t megold+AOE-som eset+AOk-n a nulla oszt+APM-
> nem felel meg a szerz+AVE-d+AOk-snek. Ha a szerz+AVE-d+AOk-semben nincs ilyen kit+AOk-tel,
> akkor viszont egy+AOE-ltal+AOE-n nem kell kiv+AOk-tellel j+AOE-tszani. Meg kell
> vizsg+AOE-lni, hogy nulla-e az oszt+APM-. Ha nulla, akkor a null+AOE-val val+APM-
> oszt+AOE-s szerz+AVE-d+AOk-sbeli viselked+AOk-s+AOk-t val+APM-s+AO0-tom meg. Ha nem nulla, akkor
> pedig a szerz+AVE-d+AOk-s nem nulla oszt+APM- viselked+AOk-s+AOk-t. Ilyenkor nem kiv+AOk-tel
> k+APY-vetkezett be, hanem a saj+AOE-t programom futhat logikailag a k+AOk-t +AOE-g
> valamelyik+AOk-n. Ilyenkor val+APM-ban nem szabad kiv+AOk-telt haszn+AOE-lni, hiszen
> nem kiv+AOk-teles eset t+APY-rt+AOk-nt. Gondolom, erre gondolt O+IBk-R amikor azt
> mondta, hogy ne haszn+AOE-ljuk vez+AOk-rl+AOk-si szerkezetk+AOk-nt.
>
> 
>
> +ANw-dv+APY-zlettel,
>
> 
>
> Iv+AOE-n
>
> +ACo-Istv+AOE-n Ketler
> +ACo-Team Leader 
>
> Lufthansa Systems Hungaria Kft.
> Airline Management Solutions
> Schedule +ACY- Revenue Management
> Neumann J+AOE-nos u. 1/e
> 1117 Budapest
> Hungary
>
> Tel: +ACs-36 1 887-2815
> Fax: +ACs-36 1 887-2977
>
> Room: Infopark E, Room LH1-31
>
> e-mail: istvan.ketler+AEA-lhsystems.com
> Internet: www.LHsystems.hu <http://www.lhsystems.hu/>
>
> 
>
> 
>
> Sitz der Gesellschaft / Corporate Headquarters: Lufthansa Systems
> Hungaria Kft, Budapest, F+APY-varosi Birosag 01-09-463417
> Geschaeftsfuehrung / Management Board: Monika Houck
>
>
> +ACo-From:+ACo- javalist-bounces+AEA-javagrund.hu
> [mailto:javalist-bounces+AEA-javagrund.hu] +ACo-On Behalf Of +ACo-G+AOE-bor Lipt+AOE-k
> +ACo-Sent:+ACo- Thursday, June 03, 2010 10:06 AM
> +ACo-To:+ACo- javalist+AEA-javagrund.hu
> +ACo-Subject:+ACo- Re: [Java lista] melyik a gyorsabb?
>
> 
>
> Ezen nem +AOk-rdemes gondolkodni. Ha ennyi sokat sz+AOE-m+AO0-tana a programodban,
> akkor rossz programnyelvet v+AOE-lasztott+AOE-l. Ha meg nem is sz+AOE-m+AO0-t akkor
> azt az alapelvet megszeged, hogy a try-catch nem vez+AOk-rl+AOk-si szerkezet.
> L+AOE-sd: 
>
>
>     2. Never use exceptions for flow control
>     fejezet http://onjava.com/pub/a/onjava/2003/11/19/exceptions.html?page=2
>
> 
>
> 2010/6/3 Levi <levpista+AEA-freemail.hu <mailto:levpista+AEA-freemail.hu>>
>
> Sziasztok!
>
> Szerintetek melyik a gyorsabb id+APU-ben? Melyik ig+AOk-nyel kevesebb
> m+APs-veletet, processzor id+APU-t?
>
> P+AOk-ld+AOE-ul a null+AOE-val val+APM- oszt+AOE-s ellen+APU-rz+AOk-se eset+AOk-n. (De b+AOE-rmelyik
> hasonl+APM- t+AO0-pus+APo-, +APY-sszehasonl+AO0-t+APM- m+APs-veletn+AOk-l)
>
> 1.
>
> If (y != 0)
>
> +AHs-
>
>   z = x / y;
>
> +AH0-
>
> else
>
> +AHs-
>
>   System.out.println("hiba");
>
> +AH0-
>
> 
>
> 2.
>
> try
>
> +AHs-
>
>   z = x / y;
>
> +AH0-
>
> catch (Exception e)
>
> +AHs-
>
>   System.out.println("hiba");
>
> +AH0-
>
> 
>
> +ANw-dv,
>
> Levi
>
> 
> +AF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXw-
> Javalist mailing list
> Javalist+AEA-javagrund.hu <mailto:Javalist+AEA-javagrund.hu>
> http://javagrund.hu/mailman/listinfo/javalist
>
> 
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> +AF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXwBfAF8AXw-
> Javalist mailing list
> Javalist+AEA-javagrund.hu
> http://javagrund.hu/mailman/listinfo/javalist
>  

--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML +AOE-llom+AOE-ny +AOE-t lett konvert+AOE-lva...
URL: http:+AC8ALw-javagrund.hu+AC8-pipermail+AC8-javalist+AC8-attachments+AC8-20100603+AC8-c51e6d94+AC8-attachment-0001.html 
--------- következő rész ---------
Egy nem text t+AO0-pus+APo csatolt +AOE-llom+AOE-ny +AOE-t lett konvert+AOE-lva...
N+AOk-v: smime.p7s
T+AO0-pus: application+AC8-x-pkcs7-signature
M+AOk-ret: 5595 bytes
Le+AO0-r+AOE-s: S+AC8-MIME Cryptographic Signature
Url : http:+AC8ALw-javagrund.hu+AC8-pipermail+AC8-javalist+AC8-attachments+AC8-20100603+AC8-c51e6d94+AC8-attachment-0001.bin 


További információk a(z) Javalist levelezőlistáról