[Java lista] JasperReports 3.0.0 subreport

Avramucz István avramucz at gmail.com
2008. Jún. 25., Sze, 11:14:47 CEST


Hello javalist!

JasperReports 3.0.0-ban szeretnék subreportot használni az alábbi - 
leszűkített - minta szerint, azonban a subreport nem jelenik meg. 
Exception nincs, ill. a subreport tartalmát meg tudom jeleníteni ha nem 
foglalom be egy master reportba. Egyébként PDF-be exportálok...

Mit javasoltok?
AI


MyMasterReport.jrxml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE jasperReport PUBLIC "-//JasperReports//DTD JasperReport//EN" 
"http://jasperreports.sourceforge.net/dtds/jasperreport.dtd">

<jasperReport name="MyMasterReport" pageWidth="595" pageHeight="842" 
columnWidth="555" leftMargin="20" rightMargin="20" topMargin="30" 
bottomMargin="30">
<parameter name="MySubreport" 
class="net.sf.jasperreports.engine.JasperReport"/>
  <detail>
      <band height="200">
        <subreport isUsingCache="false">
          <reportElement x="0" y="0" height="150" width="100" 
isPrintWhenDetailOverflows="true" isPrintRepeatedValues="false" 
isRemoveLineWhenBlank="true"/>
          <subreportExpression 
class="net.sf.jasperreports.engine.JasperReport"><![CDATA[$P{MySubreport}]]></subreportExpression>
        </subreport>
      </band>
  </detail>
</jasperReport>

MySubreport.jrxml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE jasperReport PUBLIC "-//JasperReports//DTD JasperReport//EN" 
"http://jasperreports.sourceforge.net/dtds/jasperreport.dtd">

<jasperReport name="MySubreport" whenNoDataType="NoDataSection">
  <detail>
    <band height="20">
      <staticText>
        <reportElement x="0" y="0" width="40" height="18"/>
        <textElement>
          <font size="8" pdfEncoding="Cp1250"/>
        </textElement>
        <text><![CDATA[TESZT]]></text>
      </staticText>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
További információk a(z) Javalist levelezőlistáról